Timski rad i motivacija

TIMSKI RAD I MOTIVACIJAEdukativni centar ,,NIKA”, u okviru programa sticanje i razvoj poslovnih vještina, organizuje radionice na temu Timski rad i motivacija.

Jeste li znali da se timskom organizacijom rada oslobađa kreativna energija zaposlenih i stvara ,,sigurna” radna sredina za ispoljavanje vještina i znanja zaposlenih?
Pored toga, timska organizacija rada daje zaposlenima veći osjećaj da mogu da utiču na radnu situaciju i povećava radnu motivaciju.

 

Ljudi su spremniji da rade više, bolje, motivisanije ako znaju da nisu sami, nego da su i ostali spremni da „povuku” kada treba. Timski rad je prihvaćen kao rješenje za većinu problema sa kojima se susreću kompanije na današnjem tržištu. Svaki pojedinac postiže više u timu nego što bi ikada mogao sam. Orijentacija na timski rad smanjuje troškove, skraćuje rokove i donosi zadovoljstvo učinjenim.

U ugodnom ambijentu edukativnog centra ,,NIKA“ uz podržavajuće predavače  polaznici će, u okviru izuzetno zanimljivog interaktivnog programa, vježbi, diskusija, analiza, radionica naučiti karakteristike i prednosti timskog rada, imati priliku da urade  procjenu ličnih sklonosti, poboljšaju tehnike komunikacije za timski rad.

CILJ PROGRAMA TIMSKI RAD I MOTIVACIJA:

Upoznati polaznike sa modelima izgradnje tima, fazama u kojima se tim može nalaziti, te kroz specifične poslovne primjere omogućiti sticanje znanja o načinima rada uspješnih timova. Trening će obraditi i područja motivacije i samomotivacije kroz praktične primjere i vježbe.

TIMSKI RAD I MOTIVACIJA – PROGRAM:

  • pojam tima i timskog rada;
  • vrste timova;
  • dizajniranje timova;
  • izbor članova tima;
  • timske uloge;
  • faze u radu tima;
  • prepreke u timskom radu i njihovo prevazilaženje;
  • komunikacija u okviru tima;
  • osnovni principi motivacije i samo – motivacije u timskom okruženju;
  • demotivatori i motivatori.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Svim zainteresovanim  zaposlenicima kompanija koje imaju prostor za unapređenje rada te povećanje nivoa motivacije putem timskog obavljanja poslovnih zadataka,  menadžerima, vlasnicima i direktorima. Program je takođe namijenjen svim kandidatima koji žele da povećaju svoje kompetencije, prošire i upotpune postojeće poslovne vještine.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje 12 časova i realizuje se u kontinuitetu u terminima i po intenzitetu u dogovoru sa polaznicima.