OBUKA ZA KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Edukativni centar NIKA organizuje obuku za kancelarijsko poslovanje, kao jednu od ključnih aktivnosti svakog poslovnog subjekta bez obzira na djelatnost kojom se bavi.

Kancelarijsko poslovanje ima zadatak da obezbijedi pravilno kretanje i evidenciju akata i drugih pisanih dokumenata, vođenje poslovnih knjiga,prijem stranaka, pravilno  čuvanje i upotrebu pečata, organizovanje sastanaka i druge aktivnosti koje imaju veliki  značaj za uspješno poslovanje.

PROGRAM OBUKE

UVOD

 • Definicija i pojam kancelarijskog poslovanja;
 • Osnovni pojmovi u kancelarijskom poslovanju – akt, predmet, dosije, fascikla, arhivska građa….
 • Korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju – aparat za kopiranje, prijem i slanje faksova, prijem i slanje e –mail pošte….
 • Kancelarijska oprema,odgovornost za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava koji se troše na dnevnoj osnovi i periodično;
 • Upravljanje kasom i odgovornost za povjereni novac.

ORGANIZACIJA RADA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Pravilno organizovanje radnog vremena i prostora u kancelarijskom poslovanju (time managament);
 • Značaj planiranja u organizaciji rada
 • Prijem stranki.

POSLOVNA DOKUMENTACIJA

 • Vrste poslovnih knjiga u kancelarijskom poslovanju;
 • Primanje i čuvanje pošte u kancelarijskom poslovanju;
 • Zavođenje akata- predmeta;
 • Arhiviranje akata i čuvanje arhivske građe;
 • Dostavljanje akata;
 • Otpremanje pošte;
 • Forme tekstova, poslovnih pisama, dopisa;
 • Praktično popunjavanje određenih obrazaca poslovne dokumentacije – nalog, faktura, prijemnica, otpremnica;
 • Ugovori sa kupcima, korisnicima usluga, zaposlenima.

OSNOVE KNJIŽENJA I KONTROLA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

 • Priprema dokumentacije za knjiženje i saradnja sa knjigovođama;
 • Evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grijanje, voda, struja, telefon, zakupnine;
 • Priprema i ispostavljanje kupcima ili korisnicima usluga predračuna, faktture na osnovu njihovih narudžbi;
 • Vođenje knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura, knjige blagajne i protokola;
 • Uplata pazara, obrada putnih naloga, provjera trgovačkih knjiga;

PEČAT U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

 • Važnost pečata , žigova i štambilja;
 • Način čuvanja pečata;
 • Korištenje pečata i ovjeravanje;
 • Odgovornost vezana za čuvanje i korišćenje pečata;

ORGANIZOVANJE POSLOVNOG SASTANKA

 • Kontaktiranje i povezivanje poslovnih stranaka;
 • Organizacija sastanaka;
 • Priprema materijala za poslovni sastanak;
 • Vođenje zapisnika ili snimanje sastanaka i pregovora;
 • Brzina i tačnost prilikom pripreme teksta.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje ukupno 16 časova i realizuje se kroz 8 susreta po 2 časa, u terminima po dogovoru sa polaznicima.