Dopunski kursevi

*Svi kursevi su predvidjeni za napredne, tjstilistice koje imaju osnovna predznanja.

 1. Arhitektura Lepezica

 • Kurs je predviđen za već iskusne stilistice koje žele da usavrše svoje znanje u pogledu pravilnog formiranja lepezica.
 • Trajanje kursa: 4 sata
 • Za praktični dio rada materijal je obezbjeđen.

Akrihtekturalepeye, odnosno forma je vrlo bitan dio nadogradnje trepavica. Ukoliko je forma lepeze nepravilna, sama nadogradnja neće dugo trajati i može da dodje do ozbiljnog oštećenja prirodnih trepavica.

2. Rad na greškama

 • U toku kursa će učesnice nadogradjivati modelima trepavice i sa svakim pojedinačno će se raditi na ukazivanju na greške i način na koje se te greške mogu izbjeći.
 • Polaznice će dobit mini start paket.
 • Trajanje 5-6 sati

3. Ukrašavanje trepavica, rad sa trepavicama u boji i efekat sjenke bez make-up a

 • Rad na modelu
 • Trajanje 5-6 sati

4. Efekat Kim Kardashian

 • Rad na modelu
 • Trajanje 5-6 sati

5. Detaljna analiza oka, modelovanje

 • Teorijski i praktični dio kursa će biti obavljeni istovremeno u toku nadogradnje.
 • Poželjno je da svaka od učesnica dovede svog modela sa upadljivim karakteristikama/asimetrijama, kao što su npr: jedno oko manje/veće ; jedno oko više/niže od drugog; veliki razmak izmedju očiju; oči preblizu postavljene ….
 • Trajanje 4-5 sati.