Osnovna informatička obuka

INFORMATIČKA OBUKA – OSNOVNI PAKETEdukativni centar ,,NIKA“ organizuje informatičku obuku za zainteresovane polaznike, osnovni informatički paket:
Windows, Word, Exel, Internet.
U ugodnom ambijentu, uz podržavajućeg predavača i individualni pristup savladajte osnove informatičke   pismenosti.

 INFORMATIČKA OBUKA – CILJ PROGRAMA:

Osposobiti kandidate za samostalno korištenje osnovnih funkcija računara pri izvršavanju radnih zadataka ili za lične potrebe.

INFORMATIČKA OBUKA – PROGRAM:

WINDOWS

  1.  Upoznavanje: radna površina – desktop i kontrolna linija – taskbar, upotreba miša i tastature, pokretanje programa, osnovni elementi prozora, dijalog prozori, rad sa više prozora, izlazak iz programa.
  1. Upotreba Windows Explorera:
   otvaranje foldera, promjena naziva i brisanje, recycle bin, kreiranje fajlova, ostali objekti u Explorer-u, rad sa više objekata, traženje fajla, shortcut, premještanje fajlova i foldera.
  1.  Windows aplikacije:
   Calculator, Notepad, Paint
 1.  Provjera i podešavanje sistema:
  Control Panel, podešavanje ekrana, podešavanje miša i tastature, Regional options, arhiviranje, Winzip.

WORD

 1. Rad sa dokumentima:
  uvod, karakteristike i mogućnosti Word-a, otvaranje dokumenata, snimanje i čuvanje dokumenata, selektovanje i brisanje teksta, uređivanje teksta, kretanje po dokumentu, automatsko ispravljanje (Autocorect), simboli i posebni znaci, premještanje i kopiranje, traženje i zamjena.
 2.  Formatiranje i izgled strane:
  fontovi, formatiranje pasusa, Bullets and Numbering, margine i formatiranje strane, prelom strane i odeljak, zaglavlja i podnožja, višestubični tekst.
 3. Rad sa tabelama:
  kreiranje tabele, unos podataka u tabelu, operacija nad redovima i kolonama.
 4.  Grafički objekti:
  priprema slike u Word-u, alatke za crtanje.
 5. Ostale mogućnosti Word-a:
  fusnote, promjena slova (mala/velika), Drop caps, zumiranje, štampanje i Print Preview.

EXCEL

 1.  Osnove Excel-a:
  čuvanje i otvaranje fajlova, navigacija, unos i izmjene podataka, premještanje ćelija, automatsko popunjavanje i liste, operacija nad ćelijama, redovima i kolonama.
 2. Formatiranje:
  formatiranje ćelija, kolona, redova i radnih lista.
 3. Rad sa formulama:
  unos formula, ispunjavanje formula, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, alati za rad sa formulama.
 4. Rad sa formulama:
  IF, SUMIF
 5. Grafikoni:
  stubični grafikoni, pitasti grafikoni, formatiranje grafikona, štampanje, Print Preview, podnožje, zaglavlje, povezivanje radnih strana, integrisanje Excel-a sa drugim programima.

INTERNET

 1.  Uvod u Internet:
  istorija, razvoj i značaj Interneta, Microsoft Internet Explorer, pronalaženje i čuvanje sadržaja sa Interneta, čuvanje slika sa Interneta.
 2. E-mail:
  Outlook Express, Yahoo, prijem i slanje pošte, organizovanje pošte po folderima, slanje dodataka uz poruku (attachment).

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Svim zainteresovanim kandidatima bez obzira na starosnu dob koji žele da steknu osnovna znanja informatičke pismenosti i poznavanja rada na računaru neophodnih za obavljanje svakodnevnih poslova.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje 24 časova i realizuje se u kontinuitetu u terminima i po intenzitetu u dogovoru sa polaznicima.