NIKA edukatori

mr Danijela Jokanović
Prof. dr Marijana Žiravac - Mladenović
Prof. dr Nikola Vojvodić
mr Dragana Kovačević
Prof. dr Simonida Vilic
dr Branislav Lolić
mr Nataša Tofil
Jelena Prelo, profesor informatike
mr Senka Kuzmanović
Bojana Kajkut, diplomirani fizioterapeut
Zoran Purišić, diplomirani fizioterapeut
mr Maja Lolić
Danijela Rajković, diplomirani hemičar
Prof. dr Biljana Petrović
Doc. dr Darko Jokić
Doc. dr Miroslav Prerad