ADOBE ILLUSTRATOR ONLINE OBUKA


Zakoračite u svijet NIKA online informatičkih obuka i kurseva koji Vam daju mogućnost da iz udobnosti Vašeg doma ili bilo kojeg mjesta koje odaberete pratite naš posebno osmišljen program ADOBE ILLUSTRATOR obuke i postanete vlasnik certifikata.

Sve što trebate je računar, malo vremena, želja za učenjem i usavršavanjem i uspjeh je tu. Iskusan i stručan  edukator će Vas veoma brzo i lako uvesti u svijet Adobe Illustratora i pomoći Vam da na najbolji način koristite vrijeme koje imate, uživate u procesu učenja  i postignutim rezultatima i steknete praktične vještine na koje ćete biti ponosni.

PROGRAM OBUKE:

1. Upoznavanje sa programom Illustrator

 • Osnove rasterske I vektorske grafike
 • Organizacija radnog prostora
 • Kreiranje, otvaranje I čuvanje dokumenata
 • Navigacija u okviru dokumenata

2. Vektorsko ocrtanje i selekcija vektorskih objekata

 • Crtanje prostih geometrijskih objekata
 • Selekcija vektorskih putanja I objekata
 • Crtanje alatima Pen, Pencil i Curvature

3. Colors – rad sa bojama

 • Uvod u rad sabojama
 • Paneli Swatches i Color Guide
 • Vrste I spuna  I kontura vektors ih putanja I objekata
 • Paneli Appearance i Transparency

4.Transformacije vektorskih objekata

 • Uređivanje vektorskih putanja i tačaka sidrenja
 • Transformacija vektorskih putanja i objekata
 • Paneli Pathfinder i Align
 • Distorzija vektorskih objekata

5.Brushes, Symbols & Effects

 • Paintbrush Tool
 • Rad sa simbolima
 • Primena efekata na vektorskim objektima
 • Alati Blob Brush i Eraser Too

6. Rad sa tekstualnim I rasterskim objektima; priprema za web i print

 • Alati za unos teksta
 • Unošenje rasterske grafike i njeno pretvaranje u vektorskeputanje
 • Čuvanje dokumenata različitih formata
 • Štampanje dokumenatal

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Svim zainteresovanim kandidatima, koji žele da steknu novo ili unaprijede svoje postojeće znanja za rad programa Adobe Illustratora i obogate svoj CV još jednim značajnim certifikatom potrebnim za apliciranje na bilo koji posao.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje 12 online časova, u terminima po dogovoru sa polaznicima.

CERTIFIKAT

Nakon obuke polaznici dobijaju certifikat o završenoj obuci za rad u programu Adobe Illustratora.

KAKO IZGLEDA NASTAVA?

Predavanja slušate, gledate, čitate, učestvujete u interaktivnim aplikacijama, praktičnim vježbama i imate kontakt sa edukatorom preko interneta.

U toku same obuke sve možete pitati, probati, praktično uvježbati, korigovati. Predavanja su opipljiva kao da ste u našem prostoru ili čak i bolje. Sigurni smo da ćemo zajedno  uživati ukoliko se pridružite NIKA online Adobe Illustrator obuci.

KOJI SU DODATNI BENEFITI?

 • Redovna cijena kursa iznosi 150 KM.
 • Tokom mjeseca maja vrijede popusti od 10% na našu Adobe Illustrator obuku (samo 135 KM).
 • Ukoliko se dva polaznika prijave na obuku zajedno tokom mjeseca aprila, svaki od Vas ostvaruje pravo na popust  od 20%  (samo 120 KM).
 • Obuku možete platiti u dvije rate.

Prijavu možete popuniti u sledećem formularu.