Excel obuka

Excel obuka

 1. Osnove Excel-a:
  čuvanje i otvaranje fajlova, navigacija, unos i izmjene podataka, premještanje ćelija, automatsko popunjavanje i liste, operacija nad ćelijama, redovima i kolonama.
 2. Formatiranje:
  formatiranje ćelija, kolona, redova i radnih lista.
 3. Rad sa formulama:
  unos formula, ispunjavanje formula, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, alati za rad sa formulama.
 4. Rad sa formulama:
  IF, SUMIF
 5. Grafikoni:
  stubični grafikoni, pitasti grafikoni, formatiranje grafikona, štampanje, Print Preview, podnožje, zaglavlje, povezivanje radnih strana, integrisanje Excel-a sa drugim programima.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Svim zainteresovanim kandidatima bez obzira na starosnu dob koji žele da steknu znanja za rad u EXCEL – u za obavljanje svakodnevnih poslova.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje 16 časova, u terminima po dogovoru sa polaznicima prostorijama Edukativnog centra ,,NIKA”.

Cijena na upit.