Kurs masaže

Kurs masaže u edukativnom centru Nika je kvalitetno osmišljena obuka za sve buduće profesionalce, odnosno za sve polaznike koji vole ovaj vid manuelnog rada, uz koji će sigurno lakše doći do zaposlenja, kako u nekom od salona, tako i kroz mogućnost otvaranja samostalnog radnog ambijenta u kojem će moći da pruže klijentima kvalitetnu uslugu.

Kurs obuhvata teorijski dio nastave, koji se odvija u vidu prezentovanja teorijskih sadržaja uz pomoć nastavnih sredstava kao što su modeli, slike, šeme i praktični dio obuke, posvećen praktičnom savladavanju i uvježbavanju tehnika i vještina masaže, na koji stavljamo poseban akcenat.

Kompletna obuka se odvija u adekvatno opremljenim prostorijama Edukativnog centra NIKA. Materijal koji je polaznicima potreban za teorijsku i praktičnu nastavu obezbeđuje Centar, te su samim tim literatura, material za praktični rad i izdavanje sertifikata uračunati u cijenu.

Kada naši polaznici savladaju ovaj prvi, osnovni nivo teorijskih i praktičnih znanja i vještina masaže, izborom nekih od obuka za specijalne tehnike masaže u našem Centru lako svoje znanje mogu dalje nadograđivati i usavršavati.

Zadovoljni polaznici koji će se za dalji vid edukacije, osposobljavanja  ali i po savjete vraćati mjestu iz kojeg su ponijeli neophodno i kvalitetno osnovno znanje su naš cilj. Stoga je, u Edukativnom centru NIKA sve  podređeno željama i potrebama naših polaznika.

KURS MASAŽE – TRAJANJE OBUKE:

Obuka traje 20 školskih časova.

Susreti se realizuju u vidu pet susreta u trajanju od tri sata (četiri školska časa).

Termini i satnica susreta se dogovaraju i usklađuju sa  željama i obavezama polaznika.

Broj polaznika u grupi je ograničen na maksimalno tri.

PROGRAM OBUKE:

 • Osnovi masaže
 • Podjela masaže prema njenoj primjeni
 • Opšte indikacije i kontraindikacije za primjenu masaže
 • Vrste masaže
 • Tehnike masaže
 • Korisni efekti masaže
 • Cirkulacija krvi
 • Limfni system
 • Upoznavanje sa anatomijom glave i lica
 • Mišići glave i lica
 • Masaža glave i lica (pomoć kod glavobolje)
 • Upoznavanje sa anatomijom leđa
 • Mišići leđa
 • Upoznavanje sa anatomijom gornjih i donjih ekstremiteta
 • Mišići gornjih i donjih ekstremitetaTonus mišića
 • Hipertonus mišića
 • Mialgije
 • Miogeloze
 • Masaža kod tonusa, hipertonusa i miogeloza
 • Ambijent za masažu
 • Masaža cijelog tijela
 • Uvježbavanje pokreta

METODOLOGIJA RADA

 • bez improvizacije  – metodologija rada koja je jasna i precizno definisana  planom i programom Kursa
 • prilagođena  literatura – skripta za internu upotrebu
 • izuzetno stručan i posvećen edukator
 • rad u grupama do maksimalno tri polaznika
 • mentorski pristup u savladavanju vještina masaže
 • odlični uslovi rada

KURS MASAŽE-KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Program je namijenjen svim zainteresovanim kandidatima, bez obzira na starosnu dob i prethodno obrazovanje, koji žele da steknu kvalitetno znanje iz ove oblasti  u svrhu zaposlenja, samostalnog pokretanja i realizacije poslovne ideje ili usavršavanja postojećih znanja.

EDUKATOR: 

Bojana Kajkut, diplomirani fizioterapeut

CIJENA:

Na upit

Vaše zadovoljstvo je jedini pokazatelj našeg uspjeha. Dobro došli!