Radionice za djecu

Radionice za djecuRadionice za djecu predstavljaju program edukativno – razvojnog centra ,,NIKA” namijenjen djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta (od 5. do 11. godine).

Kako bi dijete izraslo u samostalnu, sigurnu ličnost sposobnu za zdrave socijalno emocionalne odnose potrebno je  podsticati stalno uključivanje u što veći broj različitih aktivnosti koje će mu omogućiti zdravu interakciju sa socijalnom sredinom.

Važno je, takođe, pružiti mu priliku da samo i u saradnji sa drugom djecom otkriva, istražuje, igra uloge uz maksimalno podsticanje na  razmišljanje, zaključivanje i saradnju.

CILJ PROGRAMA RADIONICE ZA DJECU:

Kroz druženje i igru sa vršnjacima, bez kojih je djetinstvo nezamislivo, omogućiti djetetu da razvija svoje emocionalne, socijalne, govorne ali i kognitivne vještine, te jača samopouzdanje.

Omogućiti:

 • doživljaj osjećaja zadovoljstva, ugodnosti koju  pruža igra;
 • osvješćivanje emocija i njihovog primjerenog izražavanja igranjem različitih uloga;
 • učenje kako poštovati pravila, čekati svoj red, sarađivati, dijeliti;
 • kroz učenje i razvijanje odnosa u djetinstvu doprinijeti kasnije uspješnoj socijalnoj interakciji i stvaranju prijateljstva;
 • razvoj kritičkog mišljenja, povezivanja uzroka i posljedice, zaključivanje, poticanje mašte, kreativnosti i rješavanje problema;
 • podsticanjem na izražavanje kroz različite aktivnosti.

PROGRAM RADIONICE ZA DJECU

je podijeljen u pet cjelina, tema:

 1. EMOCIJE
 2. SLIKA O SEBI
 3. PORODICA
 4. PRIJATELJSTVO
 5. ZDRAVLJE

U okviru svake teme biće realizovane četiri radionice.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Dječacima i djevojčicama predškolskog  i ranog školskog uzrasta 5 – 11 godina
Djeca su podijeljena u dvije grupe:

 1. Predškolski uzrast (5 -7 godina): ZVJEZDICE
 2. Školski uzrast (8 – 11 godina): PČELICE

TERMINI RADIONICA ZA DJECU: 

Radionice će se održavati tokom cijele godine, subotom od 11 do 13 časova u prostorijama Edukativno – razvojni centar ,,NIKA“.

Malim polaznicima se izdaje pohvala za učešće nakon svake realizovane radionice sa naznakom teme.

Radujemo se druženju sa malim polaznicima!

Realizovane radionice >>

Rezervacija usluga Edukativnog centra NIKA

 

Ovjera