OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO

Kako da pokrenete i uspješno vodite vlastiti biznis?

Edukativni centar NIKA, u okviru programa sticanje i razvoj poslovnih vještina, organizuje obuku za preduzetništvo – Kako da pokrenete i uspješno vodite vlastiti biznis?

Da biste mogli potpuno samostalno, uspješno i efikasno da obavljate posao preduzetnika, odnosno da pokrenete i vodite vlastiti biznis, neophodno je da steknete određena znanja i vještine.

NIKA edukativni centar Vam nudi specijalno osmišljen online program, koji je namijenjen Vama koji ste zainteresovani  da  savladate upravo one vještina i znanja koja će Vam omogućiti uspješno vođenje vlastitog biznisa i uvesti Vas u tajne postizanja dobrih poslovnih rezultata.

Važno je da znate da je učenje i sticanje znanja i vještina potrebnih za uspješno vođenje sopstvenog biznisa prvi veliki korak do uspjeha. Načinite ga sa nama i iz udobnosti svoga doma učestvujte u online obuci za preduzetništvo.

Ne dozvolite da Vam se dešavaju greške kada već započnete Vaše poslovanje. Neka se greške dešavaju na papiru, u procesu učenja, a mi smo tu da Vam pomognemo da, uz pomoć našeg NIKA edukativnog tima, ovladate vještinama dobrog planiranja i predviđanja i osposobimo Vas da spremni i sigurni uđete u proces realizacije Vaše poslovne ideje.

CILJEVI PROGRAMA:

 • Sticanje osnovnih znanja o preduzetništvu,
 • Razvijanje preduzetničkih vještina i podsticanje preduzetničkog načina razmišljanja;
 • Sticanje osnovnih znanja iz poslovno-pravne regulative;
 • Osposobljavanje za samostalnu registraciju poslovnog subjekta i organizovanje biznisa;
 • Razrada poslovne ideje za pokretanje vlastitog biznisa;
 • Izrada vlastitog biznis plana.

PROGRAM RADA:

Programom rada je obuhvaćeno upoznavanje sa najvažnijim znanjima i vještinama čija će kasnija implementacija donijeti polaznicima sigurno bolje poslovanje, a koje će se odraziti i na lično zadovoljstvo i finansijsku dobit.

 • UVODU PREDUZETNIŠTVO
  Osnovni pojmovi
 • KAKO IZABRATI POSLOVNU IDEJU
  Načini izbora poslovne ideje
 • PRAVNA REGULATIVA POSLOVANJA
  Pravna regulativa registracije poslovnog subjekta
  Procedura registracije
  Ugovor o radu
  Ugovor o zakupu prostora­
 • PRIPREMA ZA IZRADU BIZNIS PLANA
  Istraživanje tržišta
  SWOT analiza
 • IZRADA BIZNIS PLANA
  Projekcija prihoda i rashoda u prvoj godini poslovanja
  Projekcija prihoda i rashoda u prvih pet godina poslovanja
  Projekcija tokova gotovine
  Projekcija investicionih ulaganja
 • IZRADA MARKETING PLANA
  Projekcija finansijskih ulaganja u marketing
  Izrada strategije poslovanja
 • UPRAVLJANJE POKRENUTIM BIZNISOM
   Tipovi upravljanja,
   Uspostavljanje organizacione strukture
 • IZBOR KADROVA I MOTIVACIJA RADNIKA
  Značaj pravilnog izbora kadrova
  Smjernice za motivaciju zaposlenih
 • PRAKTIČNI RAD
  Tokom cijele obuke polaznici, uz mentorski pristup edukatora razrađuju vlastitu poslovnu ideju. Obuka se završava praktičnom izradom biznis plana polaznika za vlastiti biznis.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN

 • Onima koji imaju određenu ideju za pokretanje vlastitog biznisa, ali ne znaju kako da je realizuju i šta je sve potrebno da urade prije samog pokretanja posla;
 • Onima koji žele da pokrenu neki biznis, ali još uvijek ne znaju koji i kako;
 • Onima koji su već pokrenuli vlastiti biznis, ali osjećaju potrebu za određenim znanjima i vještinama kako bi uspješnije poslovali i razvili svoj posao do maksimuma.
 • Za ovu obuku nije potrebno posjedovanje posebnih predznanja.

TRAJANJE PRORAMA

Obuka se realizuje kroz 20 online časova dinamikom koja odgovara polaznicima kursa.

CERTIFIKAT

Nakon obuke polaznici dobijaju CERTIFIKAT o završenoj obuci za preduzetnika – kako pokrenuti i uspješno voditi vlasti biznis.

KAKO IZGLEDA NASTAVA?

Predavanja slušate, gledate, čitate, učestvujete u interaktivnim aplikacijama, praktičnim vježbama i imate kontakt sa edukatorom preko interneta.

U toku same obuke sve možete pitati, probati, praktično uvježbati, korigovati. Predavanja su opipljiva kao da ste u našem prostoru ili čak i bolje. Sigurni smo da ćemo zajedno  uživati ukoliko se pridružite  NIKA online obuci Kako da pokrenete i uspješno vodite vlastiti biznis.

KOJI SU DODATNI BENEFITI?

 • Redovna cijena kursa iznosi 250 KM.
 • Tokom mjeseca maja vrijede popusti od 10% na našu online obuku Kako da pokrenete i uspješno vodite vlastiti biznis (samo 225 KM).
 • Ukoliko se dva polaznika prijave na obuku zajedno tokom mjeseca aprila, svaki od Vas ostvaruje pravo na popust  od 20% (samo 200 KM).
 • Obuku možete platiti u dvije rate.