Efektivna poslovna komunikacija

EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA


Edukativni centar ,,NIKA”
, u okviru programa sticanje i razvoj poslovnih vještina, organizuje radionice na temu Efektivna poslovna komnunikacija.

Efektivna komunikacija predstavlja razliku između produktivnosti i haosa. Pod uticajem žurbe, napetosti ali, veoma često, i  nedostatka vještine, efektivna komunikacija u poslovnom okruženju  postaje zanemarena.

 

ZAŠTO ODABRATI PROGRAM EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA?

 • Uspješna komunikacija vodi do ekonomičnosti u izvršavanju posla, a loša do neekonomičnosti.
 • Uspješna komunikacija povećava timsku povezanost, te međusobnu saradnju.
 • Uspješnom komunikacijom u poslovanju prepoznajemo potrebe drugih ljudi kao što su samopoštovanje, pripadanje, povjerenje i razumijevanje.
 • Uspješna komunikacija vodi do povećane zarade preduzeća.

U ugodnom ambijentu edukativnog centra ,,NIKA“ uz podržavajuće predavače i individualni pristup polaznici će u okviru izuzetno zanimljivog interaktivnog programa uočiti mnoge lične specifičnosti, te važnost samosvjesnosti i emocionalne inteligencije za uspješnu komunikaciju.

Dajte priliku sebi da  savladate zajedno sa nama komunikacijske tehnike koje će vam  omogućiti razumijevanje vlastitog komunikacijskog stila, što je ključno u kreiranju utiska  koji ostavljamo na druge, ali i razumijevanje komunikacijskog stila drugih što je neprocjenljiva vještina, jer pravi razliku između željene produktivnosti i neželjenog haosa u poslu.

CILJ PROGRAMA EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA:

Ovladavanje znanjima i vještinama efektivne poslovne komunikacije što doprinosi boljem razumijevanju sagovornika te njihovoj uspješnijoj saradnji.

EFEKTIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA – PROGRAM:

 • stilovi komunikacije;
 • razvijanje samosvjesnosti vlastitog stila komunikacije;
 • uvid u područja koja se mogu poboljšati;
 • ,,čitanje”  komunikacijskog stila sagovornika;
 • neverbalna komunikacija;
 • kako pozitivno uticati na vizuelne  i verbalne komponente komunikacije;
 • slušanje kao efektivna komunikacija;
 • umijeće diplomatske, taktične i vjerodostojne komunikacije;
 • lični plan – kako poboljšati vlastite komunikacijske vještine.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:

Svim zainteresovanim kandidatima koji žele unaprijediti svoje komunikacijske vještine, razumjeti i unaprijediti svoj stil komuniciranja, te naučiti kako se najeefektivnije adaptirati različitim komunikacijskim stilovima drugih.

TRAJANJE PROGRAMA:

Program traje 18 časova i realizuje se u kontinuitetu u terminima i po intenzitetu u dogovoru sa polaznicima.