Microblading

Microblading je tehnika iscrtavanjaobrva koja optimalno traje do 3 godine.

Oblik i formu obrva diktira isključivo morfologija lica, tj.čeonh kostiju.

Obuka traje dva danai obuhvata teorijski i praktični dio.


PRVI DAN:

Teorijski dio:

1. anatomija i osnovne karakteristike kože,

2. funkcija kože,

3. radni prostor,

4. materijal,

5. osnovni „dijelovi” obrve,

6. moguće kontraindikacije,

7. zdravstvena pitanja,

8. psihologija komunikacije sa klientom,

9.izbor odgovarajuće boje pigmenta.

Rad na vještačkoj kozi.

Rad na greškama.

DRUGI DAN:

Praktični dio – rad na modelima

Na modelima će raditi isključivo iskusni stilista, dok će polaznici pratiti.

Polaznici će biti u mogućnosti da iscrtavaju oblik obrve na modelu i radiće se na korekciji istog.

Sam Microblading tretman će biti uradjen od strane stilista, a učesnici će imati mogućnost da odrade treći i četvrti prelaz.

*Poslije kursa polaznici će dobiti certifikat za učestvovanje na seminaru, a za položen kurs će biti potrebno preći nekoliko nivoa i to:

  • prva tri nivoa – rad na vještačkoj koži
  • Poslednji nivo – rad na modelu.

*Cijena obuke – na upit