Kursevi italijanskog jezika za djecu

KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA ZA DJECU

 

Edukativni centar ,,NIKA” sa zadovoljstvom poziva male polaznike uzrasta 7 do 10 godina da se uključe u program učenja Italijanskog jezika.

U ugodnom prostoru, na zanimljiv način uz veoma prijatne i motivisane predavače mali polaznici će dobiti više od kursa stranog jezika.

Uz podršku, individualni pristup, zabavu, druženje i igru uživaće i  razviti trajnu motivaciju za učenje italijanskog jezika.

 

KURSEVI  ITALIJANSKOG  JEZIKA ZA DJECU – PROGRAM

Program: Progetto italiano Junior ( NIVOI A1-B2)
Izdavač: Edilingua

 

 

NAZIV KURSA

 

 NIVO  BROJ ČASOVA  TRAJANJE
Livello principiante A1 40 13 sedmica
Livello elementare A1-A2 40 13 sedmica
Livello intermedio inferiore A2-B1 40 13 sedmica
Livello intermedio B1 – B2 40 13 sedmica
Livello intermedio superiore B2 40 13 sedmica

 

CILJ KURSEVA ITALIJANSKOG JEZIKA ZA DJECU:

Cilj ove edukacije je da djeca razvijaju pozitivan stav prema učenju italijanskog jezika, stiču nova znanja o jeziku i kulturi, razvijaju jezičke i  komunikacijske vještine, navikavaju se na timski rad, rad u grupi i  paru.

Ciljeve  ostvarujemo kroz:

  • uvježbavanje jezičkih vještina putem slušanja, razgovora i pisanja na višem nivou;
  • igru i aktivnosti koje stimulišu razvoj sposobnosti djeteta i čine proces učenja zabavnim;
  • aktivnosti koje razvijaju inteligenciju i sposobnost razmišljanja;
  • učenje uz muziku, ritam, pjesmice, skečeve i priče u kojima se djeca mogu identifikovati sa likovima iz udžbenika, što doprinosi njihovoj motivisanosti.

ORGANIZACIJA NASTAVE KURSEVA ITALIJANSKOG JEZIKA ZA DJECU:

  • trajanje jednog nivoa je 13 sedmica;
  • časovi se odvijaju  2 puta nedjeljno po 60 minuta;
  • termini održavanja nastave definišu se u dogovoru sa roditeljima.

 

DOBRO DOŠLI!