Kursevi engleskog jezika za djecu

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU

Edukativni centar ,,NIKA” sa zadovoljstvom poziva male polaznike uzrasta 7 do 10 godina da se uključe u program učenja Engleskog jezika.

U ugodnom prostoru, na zanimljiv način uz veoma prijatne i motivisane predavače mali polaznici će dobiti više od kursa stranog jezika.

Uz podršku, individualni pristup, zabavu, druženje i igru uživaće i  razviti trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika. Učeći sa nama uspjeh neće izostati, sigurni smo u to!

 

KURSEVI  ENGLESKOG  JEZIKA ZA DJECU – PROGRAM


Program
: ENGLISH ADVENTURE( NIVOI A1 – A2 )
Izdavač : PEARSON ELT
Uzrast : 7 – 10 god.

 

NAZIV KURSA  UZRAST  BROJ ČASOVA
ENGLISH ADVENTURE 1 1 RAZRED 30
ENGLISH ADVENTURE 2 2 RAZRED 30
ENGLISH ADVENTURE 3 3 RAZRED 30
ENGLISH ADVENTURE 4 4 RAZRED

30

CILJ KURSEVA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU:

Cilj ove edukacije je da djeca razvijaju pozitivan stav prema učenju engleskog jezika, stiču nova znanja o jeziku i kulturi, razvijaju jezičke i  komunikacijske vještine, navikavaju se na timski rad, rad u grupi i  paru.

Ciljeve  ostvarujemo kroz:

  • uvježbavanje jezičkih vještina putem slušanja, razgovora i pisanja na višem nivou;
  • igru i aktivnosti koje stimulišu razvoj sposobnosti djeteta i čine proces učenja zabavnim;
  • aktivnosti koje razvijaju inteligenciju i sposobnost razmišljanja;
  • učenje uz muziku, ritam, pjesmice, skečeve i priče u kojima se djeca mogu identifikovati sa likovima iz udžbenika, što doprinosi njihovoj motivisanosti.

ORGANIZACIJA NASTAVE KURSEVA ENGLESKOG JEZIKA ZA DJECU:

  • svi kursevi su dvosemestralni;
  • broj časova u tabeli se odnosi na jedan semestar;
  • trajanje jednog semestra je 2,5 mjeseca;
  • časovi se odvijaju 2 puta nedjeljno po 60 minuta;
  • termini održavanja nastave definišu se u dogovoru sa roditeljima.

 

DOBRO DOŠLI!