NIKA – STOP KOCKANJU

Edukativno-razvojni centar “Nika” je potpisao Memorandum o saradnji  sa firmom “Herc Time Stanković” iz Novog Sada. Cilj ove saradnje je:

– Ukazivanje na rastući problem koji društvu stvara zavisnost od kockanja;
– Podizanje svijesti o problemu patološkog kockanja;
– Promovisanje značaja preventivnog djelovanja i edukacije mladih o problemima koje
proizvodi zavisnost od kockanja;
– Edukacija o uzrocima i posljedicama patološkog kockanja;
– Istraživanje i publikovanje edukativnih materijala koji će za cilj imati podizanje svijesti o
problemu koji stvara zavisnost od kockanja, te ukazivanje na negativan uticaj patološkog
kockanja ne samo na pojedinca, već i na njegovu porodicu, okruženje i društvo u cjelini.

Kontaktirajte Nika- STOP KOCKANJU putem broja 065 650 001 i informišite se o konsultacijama
i edukaciji za rješavanje problema sa zavisnošću od kockanja.

Za korisne informacije o problemu patološkog kockanja posjetite:

www.izadjiizigre.com
www.stankovicdejan.com
www.kockanje.net

Saznajte višeKontaktirajte nas