Njemački za odrasle

Njemački za odrasle je program Edukativnog centra ,,NIKA” koji obuhvata opšte kurseve njemačkog jezika A1, A2, B1, B2 za omladinu i odrasle.

Ove kurseve u našem centru organizujemo tokom cijele godine.

U ugodnom prostoru, uz veoma prijatne i motivisane predavače , individualni pristup upustite se u još jedan koristan podhvat koji će doprinijeti kvalitetu vašeg života, posebno ukoliko ste:

 • opredijeljeni da putujete, studirate,
 • imate mogućnost privremenog ili trajnog zaposlenja u zemljama njemačkog govornog područja,
 • upotpunite svoja lična i profesionalna znanja i kompetencije ili
 • želite da se družite, da korisno provedete slobodno vrijeme.

 

NJEMAČKI ZA ODRASLE - PROGRAM

Opšti kursevi jezika baziraju se na primjeni jezika u svakodnevnim situacijama, uz gramatičke i leksičke nastavne jedinice koje su primjerene vašem nivou znanja. Interakcija na času će simulirati svakodnevne situacije, pri čemu će se raditi na usavršavanju sve četiri jezičke veštine (pisanje, čitanje, slušanje i usmeno izražavanje).

NJEMAČKI ZA ODRASLE - CILJ PROGRAMA

je da polaznici razviju jezičke vještine za komunikaciju na njemačkom jeziku u raznim situacijama, pismeno i usmeno, da nalaze i koriste informacije i ostvare interakciju na njemačkom jeziku na međunarodnom planu.

OPIS NIVOA

A1 – osnovna jezička primjena

Nakon završenog kursa polaznik može razumjeti i primijeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice: predstaviti sebe i druge, drugim ljudima postaviti pitanja o njima npr. gdje stanuju, kakve ljude poznaju ili kakve stvari imaju i odgovoriti na pitanja ove vrste. U stanju je sporazumjeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu.

A2 – osnovna jezička primjena

Nakon završenog kursa polaznik može razumjeti rečenice i često upotrebljene izraze ,npr. informacije o osobi, porodici, informacije vezane za kupovinu, posao, okolinu. Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajnim stvarima. U stanju je na jednostavan način opisati sopstveno porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi sa neposrednim potrebama.

B1 – SAMOSTALNA jezička primjena

Nakon završenog kursa polaznik može da se snađe i komuniciora u većini situacija u kojima se nađe tokom putovanja, na random mjestu kada se radi o poznatim i uobičajenim aktivnostim, u školi kao i u slobodnim aktivnostima.Može se takođe jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Može izvještavati o iskustvima i rezultatima, opisati snove, nade i ciljeve i dati obrazloženja i objašnjenja o planovima i ličnim stavovima.

B2 – SAMOSTALNA jezička primjena

Nakon završenog kursa polaznik može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova kao i stručne diskusije iz sopstvene stručne oblasti. Može se lako, spontano, tečno i bez napora sporazumijevati u komunikaciji te jasno i detaljno izražavati na njemačkom jeziku o različitim temama.

Pregled kurseva, trajanje, cijene

 • Časovi se održavaju dva puta nedjeljno u blokovima od po dva školska časa u prostorijama Edukativno – razvojnog centra ,,NIKA”.
 • U cijenu je uračunato i polaganje ispita i izdavanje certifikata Edukativnog centra o završenom kursu.

A1

NIVO

60 KM
 • trajanje kursa dva mjeseca

A2

NIVO

60 KM
 • trajanje kursa dva mjeseca

B1

NIVO

85 KM
 • trajanje kursa tri i po mjeseca

B2

NIVO

100 KM
 • trajanje kursa tri i po mjeseca

ORGANIZACIJA NASTAVE

 • časovi se odvijaju u bloku, 2 puta nedjeljno po dva školska časa;
 • termini održavanja nastave prilagođavaju se obavezama polaznika;
 • u nastavi njemačkog jezika se koriste  savremeni udžbenici, koji su praćeni multimedijalnim sadržajima, te su zbog toga praktični i polaznicima vrlo interesantni;
 • metode su audio vizuelne, a nastava interaktivna;

Odluka je na vama, mi smo tu da vas podržimo i obezbijedimo pristup prilagođen vašoj ličnosti, stilu učenja i obavezama koje imate.

Učeći sa nama uspjeh neće izostati, sigurni smo u to!

DOBRO DOŠLI!

Kako se trajna znanja najjednostavnije stiču i razvijaju kroz konkretnu primjenu, u Edukativnom centru “Nika” posebnu pažnju posvećujemo praktičnom dijelu simulirajući realne situacije kao što su na primjer posjeta ugostiteljskom objektu ili posjeta doktoru pri čemu polaznici igraju različite uloge komunicirajući na njemačkom jeziku. 

Na priloženim slikama i videu možete da osjetite dio atmosfere sa naših časova