Realizovane radionice

NIKA edukatori

mr Danijela Jokanović Prof. dr Marijana Žiravac – Mladenović Prof. dr Nikola Vojvodić mr Dragana Kovačević Prof. dr Simonida Vilic dr Branislav Lolić mr Nataša Tofil Jelena Prelo, profesor informatike mr Senka Kuzmanović Bojana Kajkut, diplomirani fizioterapeut Zoran Purišić, diplomirani fizioterapeut mr Maja Lolić Danijela Rajković, diplomirani hemičar Prof. dr Biljana Petrović Doc. dr Darko …

NIKA edukatori Read More »